maanantai 22. lokakuuta 2007

Mitä haittaa mustista on Länsimaisissa yhteiskunnissa?

MATALAMPI ÄLYKKYYS ITSESSÄÄN ON HAITTA

Matala älykkyys johtaa huonoon ammatilliseen uraan, työttömyyteen ja todennäköisemmin tulonsiirroilla (työttömyyskorvaus, sosiaaliavustukset) elämiseen sekä rikollisuuden ja köyhyyden lisääntymiseen yhteiskunnassa. Tiedetään myös, että valtioiden bruttokansantuote korreloi vahvasti väestön keskimääräisen älykkyyden kanssa (linkki).

Älykkyystaso periytyy jälkipolville. Mustilla on sukupuolinen aktiviteetti suurempaa ja dominoiva luonteenpiirre on yleisempää, mikä johtaa suhteelliseen etuun sukupuolipartnereita hankkiessa. Lisäksi tiedetään, että valkoisista n. neljännes omaa syyrjäänvetäytyvän (=ujon) luonteen, mikä on suhteellinen haitta lisääntymiseen. Negroidien raskausaika on hiukan lyhyempi ja sukukypsyys saavutetaan varhemmin. Siten negroidiperäiset geenit yleistyvät yhteiskunnassa suhteellisesti nopeammin.

Lisäksi tilastoissa on havaittu, että älykkyyden periytyminen ei yleensä ole vanhempien keskiarvo, vaan vanhempien ja rodun keskimääräinen älykkyys. Kyseessä ns. regression to mean ilmiö . Tämäkin seikka tukee mustien ja valkoisten älykkyyseron geneettistä alkuperää.

Seuraavassa esimerkkejä periytyvyydestä. Tosin huomattava, että hajonta on yksittäisen lapsen kohdalla suurta kumpaankin suuntaan, mutta jos lapsia on useita, näiden keskimääräinen älykkyys voidaan suhteellisen luotettavasti ennustaa.

-afrikkalainen negroidi mies ÄO 100+ valkoinen nainen ÄO 100
--------> lapsilla keskimääräinen ÄO 92

-valkoinen mies ÄO 100 +valkoinen nainen ÄO 100
-------> lapsilla älykkyys keskimäärin ÄO 100

-afrikkalainen negroidi mies ÄO 100+ afrikkalainen negroidi nainenÄO 100
--------> lapsilla keskimääräinen ÄO 85

-valkoinen mies ÄO 160 +valkoinen nainen ÄO 140
-------> lapsilla älykkyys keskimäärin 125

-valkoinen mies ÄO 80 +valkoinen nainen ÄO 80
-------> lapsilla älykkyys keskimäärin 90

-afrikkalainen negroidi mies ÄO 80+ afrikkalainen negroidi nainen ÄO 80
--------> lapsilla keskimääräinen ÄO 75

-

HUONO OPINTOMENESTYS


Mustien opintomenestyksestä kouluissa ja yliopistoissa on runsaasti tutkimuksia, joissa on vakioitu mm. oppilaiden sosioekonomiset taustat, mutta silti erot valkoisiin ovat erittäin suuret. Mustat pärjäävät koulussa ajan kuluessa luokka luokalta heikommin ja heikommin verrattuna valkoisiin tai aasialaisiin (1. Fryer& Levitt 2004, 2. Finch &Co 2002, 3. Green &Co 2007). On myös havaittu, että köyhien valkoisten lapset pärjäävät koulussa paremmin kuin varakkaiden värillisten lapset (linkki). Yliopistossa erot säilyvät, vaikka mustista selvästi pienempi prosentti hakeutuu/pääsee yliopistoon. Esimerkiksi Louisianan yliopistossa vain viidesosa mustista pääsee ensimmäisellä kerralla läpi loppukokeen, kun taas vastaavasti valkoisista yli puolet läpäisee sen ensimmäisellä kerralla (4. Pierre &Co 1997).

Mustista oppilaista aiheutuukin häiriötä koulussa. Asiasta onkin käyty kiistaa , mm. valkoiset vanhemmat eivät tunnetusta syystä halua lapsiaan kouluun, jossaon paljon mustia. Lisätietoa tässä ja tässä.

Myöhemmin huono opintomenestys johtaa todennäköisemmin työttömyyteen ja yhteiskunnan tuilla elämiseen. Tämä onkin vahvistettavissa erilaisista tilastoista USA:ssa ja Euroopassa.

Myös heikkolahjaisille tarkoitetussa tukiopetuksessa mustat ovat luonnollisesti yliedustettuina (linkki).


RIKOLLISUUS

Yleisesti tiedetään, että matala älykkyysosamäärä korreloi vahvasti rikollisuuden kanssa. Lisäksi on todettu, että vastaavan matalan älykkyyden omaavaan valkoiseen väestöön verrattuna mustat tekevät silti yli kaksi kertaa enemmän rikoksia . Siis yksistään matalampi älykkyys ei selitä mustien suurempaa rikollisuusaktiviteettia. Yksi selitys on, että mustien keskuudessa psykopatiaa esiintyy enemmän (linkki).

Värillisten rikostilastot ympäri maailmaa ovat järkyttävää luettavaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa negridirotuun kuuluvan todennäköisyys joutua vankilaan elämänsä aikana on n. 20%, valkoisilla vastaava n. 3% . Yhdysvaltojen vankimäärästä kaksi kolmannesta on etnisiä tai rodullisia vähemmistöjä. Negridirotuun kuuluva syyllistyy väkivaltarikokseen kymmenenkertaisella todennäköisyydellä verrattuna valkoiseen (1. U.S. Department of Justice · Office of Justice Programs Bureau of Justice Statistics Criminal Offenders Statistics).

Kahdenkymmenen viime vuoden aikana väkivaltarikollisuus on kasvanut yli neljä kertaa enemmän kuin väestö. Mustat nuoret (alle 18-vuotiaat) ovat väkivaltaisempia kuin aikaisemmat sukupolvet ja heidät tullaan pidättämään 12 kertaa todennäköisemmin murhasta kuin valkoiset nuoret.

Lähes kaikki seuraavista luvuista puhuvat omaa kieltään, eikä niitä ole julkaistu julkisesti Amerikassa:

* Viimeisimmän USA:n oikeusministeriön rikosten uhreja koskevan katsauksen mukaan Yhdysvalloissa tehdään vuosittain 6,6 miljoonaa väkivaltarikosta (murha, raiskaus, pahoinpitely ja aseellinen ryöstö), joista noin 20% - 1,3 miljoonaa - on rotujenvälisiä rikoksia.

* Vuonna 1993 julkaistu "Väkivaltarikos-tutkimuksen kohokohdat 20 vuoden ajalta" -raportin mukaan lähes kaikki rotujenvälisten rikosten uhreista - noin 90% - on valkoisia.

* Vuosittain mustat amerikkalaiset murhaavat, ryöstävät, pahoinpitelivät tai raiskaavat lähes miljoona valkoista amerikkalaista. Saman tutkimuksen mukaan valkoiset murhaavat, ryöstävät, pahoinpitelevät tai raiskaavat samana ajanjaksona n. 120 000 -140 000 mustaa.

* Täten mustat tekivät 7,5 kertaa enemmän rotujenvälisiä rikoksia kuin valkoiset, vaikka mustan väestön osuus on vain 1/7 valkoisesta väestöstä. Kun nämä rikosluvut suhteutetaan jokaista maan asukasta kohden, ne paljastavat silmiinpistävän eron: mustat tekevät yli 50 kertaa enemmän väkivaltaisia rodullisia rikoksia kuin valkoiset.

* FBI:n viimeisimmän murhia käsittelevän raportin mukaan suurin osa rotujenvälisten murhien asetelmista ovat sellaisia, joissa hyökkääjät ovat mustia ja uhrit valkoisia. Mustat murhaavat 18 kertaa enemmän valkoisia kuin valkoiset mustia.

Nämä henkeäsalpaavat rikostilastolliset eroavaisuudet alkoivat ilmaantua 1960-luvun puolivälissä, jolloin alkoi jyrkkä mustien valkoisia vastaan tehtyjen rikosten kasvu. Tämä yhtäkkinen kasvu ei tapahtunut sattumalta, vaan se vastaa täsmälleen modernin kansalaisoikeusliikkeen syntyajankohtaa.

Vuodesta toiseen tapahtunut kumulatiivinen vaikutus on ollut hämmästyttävä. Oikeusministeriön ja FBI:n tilastot osoittavat, että vuosien 1964 ja 1994 välillä tehtiin yli 25 miljoonaa väkivaltaista rotujenvälistä rikosta, joissa tyrmistyttävän usein rikoksentekijä on ollut musta ja uhri valkoinen. Yli 45 000 ihmistä on kuollut rotujen välisissä väkivallanteoissa. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Vietnamin sodassa kuoli 58 000 amerikkalaista ja Korean sodassa 34 000.

Kun mukaan lasketaan väkivallattomat rikokset (murtovarkaudet, varkaudet, autovarkaudet ja henkilökohtaiset varkaudet) on kumulatiivinen kokonaismäärä hämmästyttävä. Yhdysvaltain rikostilastovirastosta sanotaan, että USA:ssa tehtiin vuonna 1992 peräti 27 miljoonaa väkivallatonta rikosta ja tilastojen mukaan 31 % ryöstöistä on sellaisia, joissa ryöstäjä on musta ja ryöstön kohde valkoinen (päinvastaisia tapauksia on vain 2%).

Kun kaikki rikosluvut on laskettu, ilmenee, että mustat amerikkalaiset ovat tehneet vähintään 170 miljoonaa rikosta valkoisia amerikkalaisia vastaan viimeisen 30 vuoden aikana. Se on suurin selvästi havaittavissa oleva katastrofi Amerikan elämälle ja Amerikan ihanteille sitten toisen maailmansodan.

Viimeisimmät USA:n rikostilastot löytyy Oikeusministeriön tilastoista ( U.S. Department of Justice · Office of Justice Programs Bureau of Justice Statistics Criminal Offenders Statistics, http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/crimoff.htm)

Samankaltaista havaintoja voidaan tehdä Euroopassa ja myös Suomessa asuvista Somaleista, joista meidän valtamedia Pravda (http://www.hs.fi/ ) etunenässä vaikenee. Somali ryöstää 100 kertaa todennäköisemmin kuin alkuperäissuomalainen (http://www.optula.om.fi/uploads/nul786y.pdf).

Kaikki nämä tosiasiat, jotka tässä esitetään johtaisivat siihen, että artikkelin kirjoittaja leimattaisiin rasistiksi. Mediat näet pitävät parempana ylläpitää holhoavaa kaksinaamaisuutta uutisoidessaan mustista.


MUSTIEN KÄYTTÄYTYMINEN KATASTROFITILANTEISSA

Alueilla, joilla asukkaat ovat enimmäkseen valkoisia tai aasialaisia, tarina on melko lailla sama luonnonkatastrofeissa:

Tragedian keskellä ihmiset vetävät yhtä köyttä ja tekevät mitä pitää tehdä auttaakseen hädänalaisia, jatkavat elämää ja jälleenrakentavat.

Mustan enemmistön New Orleansissa tilanne oli kokonaan erilainen. Sankaruuden peitti eläimellinen pahuus. Suurin osa valkoisista ja neuvokkaammat ei-valkoiset ottivat vakavasti neuvon lähteä evakkoon tehden normaalisti 70-prosenttisesti mustasta kaupungista lähes 100-prosenttisesti mustan.

Vähemmän pätevä ei-valkoinen kaupunginhallitus oli täysin varautumaton tähän pitkään ennustettuun hätätilaan eikä "pakollinen" evakuointi ollut pelkästään hampaaton vaan sadat koulubussit, joita olisi voitu käyttää tuohon tarkoitukseen seisoivat tyhjän panttina ja joutuivat asteittain veden alle niin, että monet alaluokan joukossa, jotka halusivat lähteä, eivät voineet niin tehdä.

Sillä aikaa kun kuljetushomma saatiin jotenkin kuntoon, kaupunki kertoi kaikille, että he saavat suojan valtavalla Superdome-urheilustadionilla. Suoja tuskin on sopiva sana tähän: Dome, joka on monella tapaa arkkitehti- ja insinööritaidon ihme, muuttui vain muutamassa päivässä mogadishumaiseksi tappo- ja raiskauskentäksi:

Häkellyttävä saastaisuudessaan, alennustilassaaan, laittomuudessaan ja kuolemassaan. Silminnäkijäkertomuksia luettavissa tässä ja tässä. Valtamedia vaikenee ja salailee tapahtumia!


Domen ulkopuolellakaan eivät asiat olleet juuri sen paremmin mustien tappajien ja aseistautuneiden sotapäälliköiden -- joista jotkut pitivät poliisin tai FEMA:n univormuja -- tuhotessa maisemaa, josta nousi savu horisonttiin, joka sekään tosin ei riittänyt peittämään mätänevien ruumiiden löyhkää, joita ei koskaan täysin peitetty.

Valkoiset miehet, naiset ja lapset, jotka olivat loukussa tuossa kauhussa ---- elivät maanpäällisessä helvetissä neekereiden ryöstäessä, raiskatessa ja pahoinpidellessä villipetolauman lailla.Järjestäytyneen yhteiskunnan muuttuessa toimintakyvyttömäksi New Orleans suistui ilman välivaiheita Afrikkalaiselle ominaiselle sotaherrojen ja klaanipäälliköiden yhteiskunta-tasolle, jossa röyhkeys ja väkivaltaisuus olivat ainoa auktoriteetti.

Mustille tyypillinen lauma muodostui, ja huomasi että "meille ei kukaan voi mitään, emmekä jää kiinni". Loppu onkin sitten rutiinia.Lisätietoa:

http://www.stormpages.com/eurooppa/superdome.htm


Julkaisuita.
1. The Black-White Test Score Gap Through Third Grade. Roland G. Fryer, Jr, Steven D. Levitt (2004). American Law and Economics Review ,Volume 8, Number 2 , Pp. 249-281

2. Differential test performance in the American educational system: the impact of race and gender - Statistical Data Included. by Stephen J. Finch, Harvey A. Farberman, Jordan Neus, Richard E. Adams, Deirdre Price-Baker (2002) Journal of Sociology and Social Welfare, Sept, 2002

3. The Whole Truth and Nothing But The Truth?: African American Students and University... Green et al. Journal of Black Studies.2007; 37: 655-676

4. John Pierre et al., Racial Disparities in Bar Examination Performance: An Hypothesis, 40 Louisiana Bar Journal 483 (February 1993)

Takaisin alkusivulle

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Hölmöin näkemäni blogi. Tutkimuksesi mukaan afrikkalaisten äö:n pitäisi olla laskenut nollaan jo sukupolvia sitten.

Jaska kirjoitti...

"Hölmöin näkemäni blogi. Tutkimuksesi mukaan afrikkalaisten äö:n pitäisi olla laskenut nollaan jo sukupolvia sitten."

Mihin toi kommentti perustuu?
Eihän blogissa ole missään väitetty, että neekereiden äly olisi laskemassa.

100% faktaa koko blogi.